(098) 845-69-55

(050) 207-75-54

1,00 $ / 38,90 грн. / 0,92 €

Державне пробірне клеймо - гарантія якості ювелірного виробу

Ще здавна людство стало застосовувати пробірні клейма - відбитки знаків, які наносилися на ювелірні і побутові вироби і засвідчували їх якість. Вважається, що початок пробірної системи був закладений при Петрі I. Після монетної реформи в 1700 р. він видав наказ, що визначав чотири золотих і чотитри срібних (96, 90, 84, 62) проби, які треба було обов'язковій ставити на виробах. Для майстрів були введені клейма, потім клеймо з пробою ставив вибраний староста. Виготовлення срібних і золотих виробів вищезазначеної (рос.вар. – ниже указанной?) проби каралося, без клейм предмет не можна було продавати.


Пробірне клеймо було засноване як знак або набір знаків, які за допомогою букв, чисел або стилізованих зображень, докладно визначали вміст основного дорогоцінного металу в ювелірному сплаві, тобто пробу металу, на якому воно вибите. Винахідники монет, прагнучи із золотого кружка зробити монету, повинні були, в першу чергу, визначити пробу того кружка, і тільки після цього, викарбувати на ньому певні позначення і знаки, які надавали б цінність монеті. Саме ці викарбувані на монеті знаки і зображення, які гарантували її пробу і масу, є нічим іншим, як першим пробірним клеймом.
Відтоді пройшло багато часу, але і сьогодні ця тема є актуальною, тому що застосування пробірних клейм, в переважній більшості випадків, здійснюється за результатами державного експертно-пробірного контролю і гарантує якість виробу. Іншими словами, гарантується виготовлення виробу з відповідним вмістом основного дорогоцінного металу в ювелірному сплаві.


Звідси основне - споживач, купуючи ювелірний або побутовий виріб, виготовлений з дорогоцінного металу, повинен обов'язково упевнитися в наявності на ньому одного або декількох відбитків (якщо виріб складений і виготовлений з різних ювелірних сплавів) державних пробірних клейм. Хто має право наносити їх на вироби з дорогоцінних металів, як повинні виглядати сучасні державні пробірні клейма України, що вони можуть розповісти своїм зовнішнім виглядом - про усе це піде мова в цій статті.


Згідно з чинним законодавством, державне пробірне клеймо - знак встановленого єдиного зразка, який засвідчує цінність виробів з дорогоцінних металів. Головним розпорядником відносно державних пробірних клейм відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2000 732 "Про утворення Державної пробірної служби і казенних підприємств пробірного контролю" є Державна пробірна служба, яка розробляє форми державних пробірних клейм, забезпечує їх виготовлення і здійснює експертизу відбитків цих клейм.


В Україні право на клеймування ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів мають казенні підприємства пробірного контролю і їх відділення, які відносяться до сфери управління Міністерством фінансів України і визначені Кабінетом Міністрів України суб'єкти підприємницької діяльності. Пробірні клейма застосовуються як основні, так і додаткові, знаки посвідчення, а також інші.


Виключенням з правила є знак-іменник, що означає зареєстрованого в пробірному органі виробника або зареєстровану фірму, що торгує ювелірними виробами і (чи) начинням з дорогоцінних металів. Знаки-іменники ставили самі виробники (торгові фірми). Вироби без знака-іменника навіть за наявності пробірного клейма належало вважати фальшивими, оскільки органи пробірного нагляду не мали права ставити клеймо проби, якщо на виробі не було знака-іменника, окрім тих випадків, коли вони були призначені для публічного (аукціонною) продажу. Капітальний довідник-покажчик по знаках-іменниках і пробірних клеймах, що застосовувалися на усій території колишнього СРСР, "Золота і срібна справа XV - XX ст". М.М.Постнікової-Лосєвої, Н.Г.Платонової і Б.Л.Ульянової, що витримав декілька видань, відомий кожному колекціонеру виробів з дорогоцінних металів.


Основні пробірні клейма - це клейма, які мають самостійне значення. Так, до основних клейм відносять клейма букв Б і В.


Додаткові пробірні клейма - це клейма, які не мають самостійного значення і застосовуються в поєднанні з іншими клеймами букв А і Б. До них відносяться клейма букви Д.


Знаки посвідчення самостійного призначення не мають і застосовуються в поєднанні з додатковими клеймами букви Д та іншими клеймами букви Е. До них належать клейма букви А.


Інші клейма - це клейма букви Е, призначені для виробів, які не відповідають заявленій пробі (НП).


Знаки посвідчення - клейма букви А.
Посвідчення круглої форми з емблемою - стилізованим зображенням тризубця або каштанового листка і шифром: для органів державного пробірного контролю - відповідною буквою, точкою або двома точками, рискою або іншим знаком; для підприємств-користувачів клейм (суб'єктів підприємницької діяльності, яким надано право самостійного клеймування) - тільки відповідною буквою. Застосовується для клеймування виробів з дорогоцінних металів у поєднанні з клеймом букв Д та Е.


Інформативне клеймо букви А, що нанесене на ювелірний або побутовий виріб, засвідчує, що відмічений виріб дійсно виготовлений з дорогоцінного металу, тобто є цінним, а його знак посвідчення і шифр свідчить, хто безпосередньо це гарантує. В той самий час клеймо букви А своїми елементами не надає відповіді стосовно виду основного дорогоцінного металу і його вмісту в ювелірному сплаві, з якого виготовлений виріб, а тому клеймо букви А самостійного використання не має.


Основні пробірні клейма


Клейма букви Б.

Для виробів із золота мають вигляд лопатки, з емблемою - стилізованим зображенням тризубця або каштанового листка, шифром - відповідною буквою підприємства-користувача клейма, захисним кодом і однією зі встановлених проб;


Для виробів з срібла мають вигляд прямокутника з опуклими горизонтальними сторонами, з емблемою - стилізованим зображенням тризубця або каштанового листка, шифром - відповідною буквою підприємства-користувача клейма і однією зі встановлених проб;


Для виробів з платини мають вигляд прямокутника із зрізаними кутами, з емблемою - стилізованим зображенням тризубця або каштанового листка, шифром - відповідною буквою підприємства-користувача клейма і однією зі встановлених проб;


Для виробів з паладію мають вигляд краплеподібної форми, з емблемою - стилізованим зображенням тризубця або каштанового листка, шифром - відповідною буквою підприємства-користувача клейма і однією зі встановлених проб;


Клейма букви Б є найбільш поширеними при клеймуванні ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів і такими, що своїм зовнішнім зображенням і наявністю на них необхідних, зазначених вище елементів засвідчують усі ознаки якості, які повинен знати споживач.


Зокрема своєю зовнішньою формою пробірні клейма вказують на вигляд основного дорогоцінного металу в ювелірному сплаві, з якого виготовлений виріб, вміст цього металу в сплаві відображає проба клейма, яка для кожного виду дорогоцінного металу повинна відповідати чинному законодавству. Перелік встановлених законодавством проб подається нижче.


Знак посвідчення і шифри свідчать хто (у якій країні і в якому регіоні цієї країни) безпосередньо здійснив перевірку і гарантує якість (цінність) ювелірного сплаву, з якого виготовлений виріб. Для кращої обізнаності споживачів надаємо таблицю з шифрами усіх користувачів державних пробірних клейм букв А, Б і В (рос.вар. – помилки в реченні).


Клейма букви В.

Круглої форми (два круги), застосовуються при клеймуванні на підвішеній до виробу пломбі з етикеткою встановленого зразка із зазначенням на ній встановленої проби дорогоцінного металу, ваги виробу, дати його випробування, засвідчених спеціальною печаткою органу, який здійснив державний пробірний контроль для золотих, срібних, платинових і паладієвих виробів.


Клейма букви Д.

Використовуються для клеймування роз'ємних і легко відокремлюваних другорядних і додаткових деталей ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів.


Для казенних підприємств пробірного контролю:

у золотих виробах мають вигляд прямокутника із закругленими кутами, з однією зі встановлених проб, із золота;


у срібних виробах мають вигляд прямокутника з опуклими протилежними горизонтальними сторонами, з однією зі встановлених проб;


у платинових і паладієвих виробах мають вигляд прямокутника із зрізаними кутами з однією зі встановлених проб.


Для суб'єктів підприємницької діяльності:

у золотих, срібних і платинових виробах мають вигляд прямокутника з однією зі встановлених проб.


Клейма букви Е.


У вигляді прямокутника із закругленими кутами і буквами "НП" (не відповідає заявленій пробі)


Особливо слід зазначити про використання проб в державних пробірних клеймах вищезгаданих користувачів, адже в цьому є деякі відмінності. По-перше, в Україні, як і за часів СРСР встановлена матрична система позначення проби в державних пробірних клеймах, що засвідчує вміст вагових одиниць основного дорогоцінного металу в одній тисячі вагових одиниць ювелірного сплаву. Казенні підприємства пробірного контролю, клеймуючи ювелірні і побутові вироби з дорогоцінних металів державними пробірними клеймами, мають право використати увесь перелік проб, встановлених чинним законодавством, а саме:
Платина
- 900 (дев'ятисота)
- 950 (дев'ятсот п'ятдесята)
Золото
- 375 (триста сімдесят п'ята)
- 500 (п'ятисота)
- 585 (п'ятсот вісімдесят п'ята)
- 750 (сімсот п'ятдесята)
- 958 (дев'ятсот п'ятдесят восьма)
- 999 (дев'ятсот дев'яносто дев'ята)
Срібло
- 800 (восьмисота)
- 830 (вісімсот тридцята)
- 875 (вісімсот сімдесят п'ята)
- 925 (дев'ятсот двадцять п'ята)
- 960 (дев'ятсот шестидесята)
Паладій
- 500 (п'ятисота)
- 850 (вісімсот п'ятдесята)